Sposoby na ogrzewanie magazynów

em energii cieplnej jest najczęściej prąd elektrycz