Leczenie zębów pod mikroskopem Gliwice

Jak przekonać dziecko do dentysty?

Leczenie zębów pod mikroskopem Gliwice Największy problem z leczeniem zębów zwykle mają dzieci.

Chociaż strach przed dentystą bardzo często dotyczy także dorosłych, to jednak wśród dzieci problem ten może być naprawdę poważny.

O ile dorosły jest świadomy konsekwencji nieleczenia zębów, o tyle dziecku czasem trudno przetłumaczyć, ż.