Jak przekonać dziecko do dentysty?

Leczenie zębów pod mikroskopem Gliwice Leczenie zębów pod mikroskopem GliwiceNajwiększy problem z leczeniem zębów zwykle mają dzieci.
Chociaż strach przed dentystą bardzo często dotyczy także dorosłych, to jednak wśród dzieci problem ten może być naprawdę poważny. O ile dorosły jest świadomy konsekwencji nieleczenia zębów, o tyle dziecku czasem trudno przetłumaczyć, ż.