akcesoria do oczyszczalni

Planujesz w swoim domu oczyszczalnię? Tutaj znajdziesz wszystko czego potrzebujesz

POS - rozwiązania technologiczne

W przydomowych oczyszczalniach ścieków oczyszczanie następuje w dwóch etapach: Oczyszczanie mechaniczne i beztlenowe (przy pomocy bakterii beztlenowych) Oczyszczanie tlenowe (przy pomocy bakterii tlenowych) Pierwszy etap oczyszczania następuje w osadniku gnilnym lub osadniku Imhoffa, polega na wprowadzeniu do osadnika nieczystości, które są najpierw mechanicznie rozdzielane (przy pomocy grawitacji) na osad cięższy od wody oraz zawiesinę lżejszą od wody (najczęściej z tłuszczy).

Osad ulega procesowi fermentacji, w której cząstki zanieczyszczeń są rozkładane na substancje rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne substancje mineralne, które odkładają się na dnie osadnika.

Osadniki są zwykle złożone z dwóch, trzech lub więcej komór które są ułożone w poprzek osadnika (z wyjątkiem jednokomorowych osadników Imhoffa).

Realizację komór przeprowadza się poprzez zastosowanie przegród prostopadłych do osi zbiornika.

Przegrody mają za zadanie nie przedostawanie się dalej osadów oraz zawiesin.

Ewentualne przedostanie się zanieczyszczeń stałych powoduje zamulenie i utratę wydajności oczyszczalni. Pierwszy etap powinien trwać co najmniej 72 godziny co powoduje że wielkość osadnika glinowego jest uzależniona od dobowej ilości ścieków. Drugim etapem jest oczyszczanie tlenowe które może być przeprowadzone z użyciem urządzeń napowietrzających lub z udziałem drenażu.

Pierwszy wariant wymaga zastosowania kompresora co wiąże się ze kosztami energii lecz jednocześnie zwiększa się dobowa sprawność oczyszczalni i oczyszczoną wodę można odprowadzić do studni chłonnej lub wód powierzchniowych co powoduje że wymiary całej instalacji są stosunkowo niewielkie.

Drugi wariant nie potrzebuje energii lecz wymaga znacznej powierzchni na drenaż rozsączający oraz sprawność dobowa jest mniejsza w porównaniu z wariantem pierwszym. Po pierwszym etapie oczyszczania uzyskuje się 60% redukcję zanieczyszczeń, natomiast po drugim etapie 90% redukcję zanieczyszczeń3.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przydomowa_oczyszczalnia_%C5%9Bciek%C3%B3w

Chemiczne oczyszczanie

Chemiczne oczyszczanie ścieków ? jedna z metod oczyszczania ścieków.
Polega na wytrącaniu niektórych związków rozpuszczalnych lub ich neutralizacji za pomocą procesu koagulacji, neutralizacji, ekstrakcji, elektrolizy, destylacji lub sorpcji na węglu aktywnym.

Oczyszczanie chemiczne stosuje się głównie przy ściekach przemysłowych, które zawierają metale ciężkie oraz chemiczne związki organiczne. W momencie zadziałania substancjami chemicznymi na ścieki uzyskujemy: zobojętnienie ścieków, wydzielenie ze ścieków substancji stałych, wydzielenie ze ścieków substancji organicznych, koloidalnych i związków rozpuszczalnych, przede wszystkim soli metali ciężkich, odkażenie ścieków, usunięcie przykrego zapachu, utlenienie substancji ściekowych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemiczne_oczyszczanie_%C5%9Bciek%C3%B3w

Korzyści płynące z posiadania zbiornika na deszczówkę

akcesoria do oczyszczalni Zbiorniki na deszczówkę są obecnie coraz bardziej modne, zwłaszcza wśród osób, którym dobro planety i kwestie ekologii nie są obce. Wiele z nich korzysta z takich rozwiązań na co dzień i są one bardzo opłacalne. Oprócz dbania o środowisko, umożliwiają one także spore oszczędności w kwestiach rachunków za zużycie wody, więc każdy, kto pragnie wydawać mniej, powinien o nich pomyśleć.
Taki zbiornik można obecnie kupić w każdym sklepie ogrodniczym, ale bardzo łatwo można także wykonać go samodzielnie.
Wystarczy jedynie odrobina kreatywności, a jeśli się postaramy, będzie on stanowił ozdobę naszego ogrodu. Woda z takiego zbiornika może służyć nam na wiele sposobów, a między innymi będziemy mogli podlewać nią rośliny i myć samochód. W ten sposób oszczędzimy wiele i zasilimy nasz domowy budżet..

Widok do druku:

akcesoria do oczyszczalni