Specyfika tworzenia studenckich stron internetowych

strony internetowe rybnikSpecyfika studenckich stron internetowych polega na tym, że są na nich zawarte zarówno czysto naukowe informacje, jak i wiadomości na temat miasta, w którym przebywają studenci i dostępnych w nim atrakcjach.
Trzeba przyznać, że stustrony internetowe rybnik .

Widok do druku:

strony internetowe rybnik