Wikipedia i SM

leczenie sm leczenie sm
SM może wywoływać całą gamę objawów, włączając w to zaburzenia czuciowe (niedoczulica, przeczulica, parestezje), osłabienie siły mięśniowej, kurcze mięśniowe, trudności w poruszaniu się, w koordynacji ruchowej i utrzymaniu równowagi.
Mogą pojawić się również: problemy z mową (tzw.

mowa skandowana przy uszkodzeniach móżdżku), połykaniem (dysfagia), widzeniem (np.

spadek ostrości wzroku, oczopląs, widzenie podwójne), nasilone zmęczenie, ostre lub przewlekłe zespoły bólowe.

Objawy porażenia międzyjądrowego, zwłaszcza u młodego pacjenta i porażenia obustronnego, powinny budzić podejrzenie SM.

Częste są również zaburzenia poznawcze różnego stopnia oraz objawy depresji lub labilnego afektu13.
Ponadto często dochodzi do zaburzeń zwieraczy takich jak nietrzymanie moczu, nagłe parcie na mocz, zatrzymanie moczu, zaparcia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stwardnienie_rozsiane

Powody rzutów stwardnienia rozsianego.

Cytat z Wikipedii
Rzuty w SM są często nieprzewidywalne i mogą się pojawić bez jakichkolwiek wcześniejszych czynników inicjujących.
Jednak czasami czynnikiem spustowym może być pora roku (częściej wiosną i latem, co wiąże się z niekorzystnym wpływem wyższej temperatury otoczenia), jak również infekcje wirusowe, głównie górnych dróg oddechowych: przeziębienia, grypa, nieżyt żołądkowo-jelitowy.
Wśród innych stanów mogących zapoczątkować rzut wymienia się również stres emocjonalny i fizyczny (ciężka, wyczerpująca praca, brak odpoczynku), jak również jakakolwiek poważniejsza choroba ogólnoustrojowa.
Ze statystycznego punktu widzenia nie ma pewnych dowodów, iż uraz fizyczny lub zabieg operacyjny wyzwalają ostry rzut SM.
Ludzie chorujący na SM mogą jak najbardziej uczestniczyć we wszystkich zajęciach sportowych i aktywności fizycznej w zakresie na jaki pozwala im sprawność ruchowa, aczkolwiek nie powinny to być forsowne ćwiczenia fizyczne ani sport wyczynowy (np.
maraton), ponieważ ciepło może nasilać objawy.
Chorzy często unikają korzystania z sauny, a nawet gorących pryszniców (fenomen ten jest znany jako objaw Uhthoffa, jednak podwyższona temperatura nie tak często powoduje rzut chorobyŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stwardnienie_rozsiane

Badania kontrolne przy leczeniu stwardnienia rozsianego

Diagnostyka stwardnienia rozsianego bywa bardzo długa.
Podstawowym badaniem wykonywanym podczas diagnostyki stwardnienia rozsianego jest badanie rezonansem magnetycznym.
Pozwala on stwierdzić zaistnienie pierwszych zmian demielinizacyjnych w mózgu.
Poza tym podczas diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego wykonywanego są badania krwi.
Ich fachowa interpretacja pozwala ocenić stan zdrowia osoby chorej na stwardnienie rozsiane.
Poza tym będzie ona musiała regularnie odbywać wizyty u neurologa podczas których będzie on przeprowadzał badania kontrolne i rozmowy z pacjentem.
Pozwolą one na dokonanie pełnej oceny stany zdrowia pacjenta i wdrożenie odpowiedniej terapii.

Powinna ona pozwalać na kontrolowanie przebiegu choroby..

Widok do druku:

leczenie sm