arabskie perfumy w olejku

Natomiast według uchylonej w 2019 roku

arabskie perfumy w olejku
Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała.
Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

dotyczące produktów kosmetycznych (CELEX: 32009R1223) produkt kosmetyczny oznacza każdą s.

Widok do druku:

arabskie perfumy w olejku