Jak pożyczać?

eznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie

Dodane: 01-11-2014 09:36
Jak pożyczać? Pożyczki pod zastaw są dobrą formą szybkiego pożyczania. prezentujemy informacje związaną z tematem pożyczek.

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny ? kredyt bankowy...przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a schematy spłat mogą być następujące:

równe raty kapitałowe, co jest równoważne malejącym ratom sumarycznym, gdyż odsetki są naliczane od coraz niższego kapitału;
równe raty sumaryczne (raty annuitetowe).

W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjny


Odpowiedzialność Banków?

Sądzę, że banki ponoszą sporą winę, ponieważ udzielały kredytów bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, na przykład z zerowym wkładem własnym (mowa oczywiście o kredytach hipotecznych). Dopiero od tego roku Komisja Nadzoru Finansowego zarządza obowiązkowy wkład własny wynoszący 5%, od 2015 roku będzie to już 10%, a za dwa lata 15%. Nie ma już tez szansy zaciągnięcia kredytu we franku, lub w euro, chyba że się w tej walucie zarabia. Można twierdzić, że te restrykcje spowodują spadek udzielanych kredytów hipotecznych, ale w efekcie nie będzie również tylu ludzi, mających problemy ze spłatą. Jest więc to dla konsumenta tak naprawdę korzystne. Mimo to, nie wszyscy zdają sobie sprawę, że wkład własny jest naprawdę ważny, przy tak dużej inwestycji, jaką jest zakup mieszkania.


Na mieszkanie

Polacy bardzo często sięgają po karty kredytowe i kredyty konsumpcyjne, często w niewielkich kwotach. Wiadomo, że nie wszystko można sfinansować za pomocą własnych oszczędności (zwłaszcza, jeśli ich brak), bywa że pożyczka jest zwyczajnie koniecznością, ponieważ pewnych wydatków nie można uniknąć.

Takim przykładem może być remont domu, lub mieszkania. Czasami nie chodzi o zmianę koloru ścian, czy położenie paneli na podłodze, ale na przykład o zakup opału, czy też instalacji grzewczej. Nie da się przełożyć remontu na później, gdy z dachu cieknie. W takich wypadkach, gdy nie dysponujemy gotówką, to trudno - idziemy po kredyt.

Jak wziąć taki kredyt i nie żałować? Banki mają wiele różnych ofert, ale nie zawsze najlepszą da nam bank, w którym mamy konto. Tak, mają pełną historię finansową, dlatego ustalenie zdolności kredytowej jest szybkie. Nie zapominajmy, że nie tylko oprocentowanie pożyczki ma znaczenie. Może ono wydawać się bardzo korzystne, jednak... jest jeszcze prowizja. Zanim skorzystamy z oferty, dobrze podliczmy wszystkie koszty, sprawdźmy czy nie żadnych ubezpieczeń, czy innych dodatkowych kosztów.


Niespłacane?

Ilość niespłacanych kredytów rośnie. Co jest powodem tego, że Polacy nie spłacają swoich kredytów? Czy może odpowiedzialne są banki, ponieważ źle skalkulowały ryzyko i zdolność kredytową? Czy też to wina kryzysu?

Z pewnością najlepiej spłacane są kredyty hipoteczne, nawet te we frankach. Ale nawet w tym segmencie jest gorzej - zaległości jest coraz więcej.


Pożyczka

Spora część Polaków ma zdolności kredytowej. I to nie z powodu braku środków na ich spłatę. Wiele banków nie daje możliwości zaciągnięcia pożyczki, jeżeli jest się zatrudnionym na umowę o dzieło, lub zlecenie.

Niezwykle trudno jest także o kredyt po założeniu pierwszej firmy - najczęściej trzeba czekać co najmniej rok, a ilość dokumentów, które trzeba dostarczyć do instytucji finansowej, może przerazić. Jeszcze trudniej jest, jeśli jest się udziałowcem w spółce.