Czy ktoś może mi pomóc szkolić z bhp w Białymstoku?

k natomiast podejmując pracę i podpisując umowę zgadza się na realizowanie powierzonych mu zadań, które zostały zawarte w umowie.

Czy ktoś może mi pomóc szkolić z bhp w Białymstoku? szkolenie bhp białystok

W czasie szkolenia należy wskazać pracownikom

Każdy zakład pracy zobowiązany jest do wywiązywania się z obowiązków i przestrzegania praw, które przysługują pracownikowi. Pracownik natomiast podejmując pracę i podpisując umowę zgadza się na realizowanie powierzonych mu zadań, które zostały zawarte w umowie.